Det här är KRÖ

Kyrkogårdsfrågor i Region Öst är ett regionalt samarbetsorgan för pastorat/församlingar och förvaltningar inom Linköpings- Visby- och södra delarna av Strängnäs stift.

Målsättningen för det regionala samarbetet är att höja kompetensen och samarbetet inom begravningsverksamheten. KRÖ anordnar utbildningar och yrkesträffar för anställda inom verksamheten. Varje år i april hålls ett årsmöte där ett aktuellt tema alltid ingår, till årsmötet inbjuds förtroendevalda och anställda.

Här kan Ni hitta information om hur organisationen av KRÖ ser ut och hur Ni kommer i kontakt med oss.

KRÖ:s styrelse mandatperioden 2021-2024
Ordförande
Ulrika Rix,
ulrika.rix@svenskakyrkan.se
0158-799302

Ledamöter

Sofia Tellebro Hero, Oxelösund, Ulrika Rix, Frustuna
Joakim Karlsson, Valdemarsvik, Tobias Dahlberg, Åtvidaberg
Stefan Weinerhall, Folkungabygden, Lars Wirström, Linköping
Annelie Karlsson, Norrköping
Fredrik Johansson, Södra Tjust, Gunilla Karlsson

Dokument att ladda ner

Protokoll KRÖ:s årsmöte 2017
Ladda ner PDF>>

KRÖ:s stadgar beslutade 2015-04-08
Ladda ner PDF>>

Protokoll KRÖ:s årsmöte 2014
Ladda ner PDF >>

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap