Utbildningar och inspirationsdagar

Finns det önskemål och behov av utbildningar på förvaltningarna, kontakta KRÖ för möjligheten att samköra utbildningar i SKKF`s regi. 

Vi planerar motorsågskurser, motorsåg i skylift, maskinförarbevis, lastmaskinskort mm. Hör av er om behov uppstår

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap