Vreta-Kloster

Kontaktperson: Ninni Halldin
Tel: 013-655 37
E-post: ninni.halldin@svenskakyrkan.se

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap