Vist/Vårdnäs

Kontaktperson: Elin Strömblad
Tel: 013-540 25
E-post:elin.stromblad@svenskakyrkan.se

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap