Vimmerby

Kontaktperson: Mattias Kessén
Tel: 0492-697 82
Mobil: 073-812 53 23
E-post: mattias.p.kessen@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/vimmerby

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap