Västra Vingåker & Österåkers pastorat

Kontaktperson: Anders Lindskog
Tel: 0151-141 10
Mobil: 070-915 20 04
E-post: anders.lindskog@svenskakyrkan.se

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap