Västra Vikbolandet

Kontaktperson: Lars Linnarsson
Tel: 011-34 02 90
Mobil: 070-95 29 818
Fax: 011-34 02 68

E-post: vastra.vikbolandets.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/vastravikbolandet

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap