Södra Vi Djurdala Församling

Kontaktperson: Jonny Alvin
Tel: 0492-20739
E-post: svi.kyrkogard@telia.com
Hemsida: svenskakyrkan.se/sodravi

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap