Söderköping S:t Anna Församling

Kontaktperson Fredrik Jonsson
Tel: 0121-212 41
Mobil: 0121-35817
E-post: fredrik.jonsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: soderkopingskyrkogardar.se

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap