Åkerbo Församling

Kontaktperson: Tobias Dahlberg
Tel: 013-217 997
E-post: Tobias.dahlberg@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/akerbo
                                                                                                              

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap