Rönö

Kontaktperson: Eva Roempke Marmgård
Tel: 0155-24 10 16
Mobil: 070-281 33 71
E-post: eva.marmgard@svenskakyrkan.se

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap