Nyköping

Kontaktperson: Kalle Hansson
Tel: 0155-751 83
Mobil: 070-517 51 17
E-post: kalle.hansson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nykoping

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap