Linköping

Kontaktperson: Gunnar Forsberg
Tel: 013-20 50 19
Mobil: 070-571 64 62
E-post: gunnar.forsberg@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/linkoping

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap