Katrineholm

Kontaktperson: Lars Ståhle
Tel: 0150-772 57
E-post: lars.stahle@svenskakyrkan.se
Hemsida: katrineholmspastorat.nu

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap