Kärna

Kontaktperson: Maija Karppinen Berger
Tel: 013-23 05 59
E-post: maija.karppinen@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/karna

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap