Askersund-Hammar

Kontaktperson: Patric Mogren, Kjell Cedergren
Tel: 0583-815 59, 0583- 81 52 72
Mobil: 070-281 33 71
E-post: patrick.mogren@svenskakyrkan.se, kjell.cedergren@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/askersund

© Kyrkogårdsfrågor i Region Öst
Adress: Frustuna prästgård  |   
E-post: ulrika.rix@svenskakyrkan.se

Telefon: 0158-799302

» Om cookies  |  » Sitemap